4. KONGRES HITNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem održava se od 25.04- 28.04. u kompleksu Olympia Vodice

 

Hitna medicina dinamična je struka, iz dana u dan svjedoci smo pozitivnim mijenama u načinu zbrinjavanja hitnih pacijenta. Kongres je zamišljen kao poveznica svih zdravstvenih radnika koji sudjeluju u pružanju hitne medicinske skrbi. Na taj se način pruža prilika za razmjenu znanja, vještina, novih ideja i tehnologija koje se primjenjuju u svakodnevnoj praksi u svrhu unapređenja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na izvanbolničkoj i bolničkoj razini.

Vjerujemo da će izbor tema potaknuti vaše zanimanje te da će Kongres ispuniti vaša očekivanja uz poruku da uspjeh Kongresa ovisi i o vašem aktivnom sudjelovanju.

Zahvaljujemo svima na pomoći u ostvarivanju zadanog cilja Kongresa i očekujemo vas u Vodicama.

Organizator kongresa je HLZ - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.