U rječniku hrvatskoga jezika ne postoji pojam
„obična šetnja”.